Innkalling til Årlig møte i Njård Langrenn

Postet av Njård - Langrenn den 22. Feb 2018


Innkalling til Årlig møte i Njård Langrenn

Tid: 28. februar 2018 kl 20.00

Sted: Klubbhuset (ved tennisboblen i Jensmessveien)

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforplktelsene, jfr NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr NIFs lov § 2-9. Det Årlige Møtet skal bl.a. behandle Njårds Langrenns årsberetning og regnskap for 2017, foreta valg av nytt styre og komiteer og vedta budsjett for 2018.  Ønsker du å fremme forslag for behandling på det årlige møtet, må forslaget fremmes for langrennstyret senest 24. februar. Alle saksdokumenter vil være tilgjengelige på denne nettsiden så snart som mulig, og i god tid før det årlige møtet. Vi ønsker alle medlemmer velkommen på det årlige møtet!

Vi trenger flere styremedlemmer! Har du lyst og tid til å bidra, vil vi gjerne at du tar kontakt med Valgkomiteen: thomas.jenssen@accenture.com eller anneglomnesrudi@hotmail.com.

Det er morsomt og givende å bidra i styrearbeidet!

Agenda:

1. Konstituering 

Godkjennelse av innkalling og saksliste - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Godkjennelse av Årsmelding 2017 

Her er link til Årsmelding 2017 og Utfyllende årsberetning 2017

3. Behandling av Regnskap for 2017

Her er link til Regnskap for 2017

Her er link til Balanse 31.12.2017

4. Vedta Budsjett for 2018

Her er link til Budsjett for 2018

5. Behandle eventuelt innkomne forslag

6. Foreta valg 

Med vennlig hilsen Styret i Njård LangrennKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.