Langrenn for ungdom


Våre ungdomsgrupper er fra 13 år og oppover. Gruppene har trening to ganger i uken (tirsdag/torsdag). Det er skitrening når det er snø, og barmark/rulleski resten av året.

Treningen i Njård Langrenn følger Utviklingstrappa til Norges Skiforbund: Les her


Gutter 13 år som deltok på Ungdommen Holmenkollrenn i 2020.