Terminliste


SKIRENN

Skirenn er gøy!

Påmelding - betaling og refusjoner

Vi ønsker å oppmuntre til at de barna som vil det, kan gå skirenn. Njård Langrenn betaler derfor rennavgiften for de fleste kretsrenn og andre renn der påmelding skjer via MinIdrett (minidrett.no). Ikke alle klubber betaler rennavgifter for sine løpere, men vi ønsker å fortsette med det. 

Dersom du ved påmelding får opp valget mellom å betale selv eller at klubben betaler, må du selv legge ut og få refundert startavgiften i etterkant. For å få refusjon fyller ut NjårdUtleggsskjema 2019.xlsx, legger ved dokumentasjon og sender det til 971435577@ecitservices.no

Dersom du melder på etter påmeldingsfristen, må du selv betale hele rennavgiften uten refusjon. 

Dersom du ser du ikke stiller på rennet likevel, må du huske å melde av før påmeldingsfristen går ut. Vi ser at vi hvert år betaler store beløp i rennavgift for løpere som er påmeldt skirenn, men som ikke stiller på rennet. Løpere som ikke stiller på påmeldt renn, vil vi etterfakturere rennavgiften, uavhengig av grunn til at man ikke stiller. Slik gjøres det også i andre klubber. Fakturering vil skje etter sesongslutt. 


Tidtakerbrikker

Løpere som er 10 år (2011) og yngre får låne brikke gratis på renn.

Skiforbundet ønsker at alle utøvere 11 år (2010) og eldre stiller med egen tidtakerbrikke (emiTag). Dersom du ikke har brikke, eller har glemt din hjemme, kan dette leies på alle skirenn, men da må du selv betale for leie av brikke (kr 50 for 11-16 år, kr 100 for junior/senior).

Les mer her: https://www.skiforbundet.no/la...


Skilisens fra 13 år

Fra og med den dagen en løper fyller 13 år, må man ha egen skilisens. Les mer her: https://www.skiforbundet.no/fo...

Dersom du ikke har hatt skilisens tidligere, sender du en mail til info@njaard.no.


Tøffest uten fluor

Njård oppfordrer alle til å bruke glidprodukter uten fluor.

Fordi det er risiko for helse- og miljøskader knyttet til bruk av glidsmøring med fluor, oppfordrer Njård alle utøvere og skismørere til å bruke glidprodukter uten fluor - på tur, trening og renn. Dette gjelder spesielt i de aldersbestemte klassene under 17 år.

Vi slutter oss derfor til de skiklubber i Norge som mener det er best å være "Tøffest uten fluor". 

Noe du ellers lurer på om skirenn? Her er link til reglement for skirenn: https://www.skiforbundet.no/la...

 


 TERMINLISTE

Her finner du link til Terminlisten for Oslo Skikrets: www.oslolangrenn.no. I tillegg finnes mange renn i andre kretser!

Påmelding til de fleste renn på Terminlisten skjer via MinIdrett.no.

I tillegg anbefaler vi:

- Naborunden 9-12 år (2012-2009))naborunden.no

- Ungdomsbirken 12 - 16 år (2004-07) http://www.birkebeiner.no/no/MainMenu/Arrangement/...

- Ungdommens Holmenkollrenn 13-14 år (2007-08) https://www.ungdommensholmenkollrenn.no/

- Hovedlandsrennet (15-16 år)

https://www.skiforbundet.no/hl2021/


- For 13- og 14-åringer arrangeres Buypass Cup og for 15- og 16-åringer Oslo Sportslager Cup. Les mer her: https://www.skiforbundet.no/os...

- Vi regner selvfølgelig med at alle våre løpere blir med på Klubbmesterskapet på slutten av sesongen.

- Stafetter er kjempegøy! Påmelding skjer stort sett gjennom oppmann for årskullet.