Treningsavgift

For å trene og konkurrere i Njård Langrenn, må du både melde deg inn i klubben og betale treningsavgift. 

 
Mitt medlemskap/Bli medlem 

Betaling av treningsavgift sendes ut via Spond.

Ta kontakt på langrenn@njaard.no om du har noen spørsmål eller problemer med påmelding.


MedlemskapPris 2023
Under 25 år 400kr
Over 25 år 650 kr
Familiemedlemskap800 kr
Støttemedlemskap100 kr


Treningsavgift

Treningsavgiften er differensiert etter alder på utøverne og skal betales ved oppstart av sesongen.

Avgiften dekker blant annet:

  • utgifter til utstyr og trenere  
  • sosiale arrangementer
  • rennavgift for de fleste renn på terminlisten i nærområdet


Grupper/Årsklasser Pris 2023-2024
6-7 år (født 2016-17)1700 kr 
8-9 år (født 2014-15)3 000 kr
10-11 år (født 2012-2013)3 000 kr
UH (født 2010-2011)3 000 kr
HL (2008 og 2009)
(delt i to terminer)
4 600 kr
Junior (2007-2004):
(delt i to terminer)

7 000 kr
Team Kollen
tilleggstilbud for juniorer, samarbeid med alle Oslo-klubber
4 250 kr
SeniorIngen treningsavgift for trening med juniorgruppen
Turrenn2 000 kr