Junior


Juniorgruppen i Njård trener tre ganger i uken, i tillegg til samlinger. 

Mandag kl 18.30 - 20.00

Tirsdag kl 18.30 - 20.00

Torsdag kl 18.30 - 20.00

Enkelte treninger er med andre nærklubber og Team Kollen. 

Juniorgruppen bruker Spond til kommunikasjon.
Annen viktig informasjon legges ut på gruppens Facebook-side: Njård Junior.


Oppmann 2023-24:

Martin Hvatum

Mobil: 90125032


Hovedtrenere 2023-24: 

Sondre Bollum (97176568) og Sondre Bergan