Innkalling til Årsmøte i Njård Langrenn

Postet av Njård - Langrenn den 10. Feb 2020

Tid: onsdag 26. februar 2020 kl 20.00

Sted: klubbhuset ved tennisbanen 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforplktelsene, jfr NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr NIFs lov § 2-9. Det Årlige Møtet skal bl.a. behandle Njårds Langrenns årsberetning og regnskap for 2018, foreta valg av nytt styre og komiteer og vedta budsjett for 2019.  

Ønsker du å fremme forslag for behandling på det årlige møtet, må forslaget fremmes for langrennstyret senest 10. februar.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen på det årlige møtet!


Vi trenger flere styremedlemmer! 
Har du lyst og tid til å bidra, vil vi gjerne at du tar kontakt med Valgkomiteen: thomas.jenssen@accenture.com

Det er morsomt og givende å bidra i styrearbeidet!

Agenda:

1. Konstituering 

Godkjennelse av innkalling og saksliste - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Godkjennelse av Årsmelding 2019

Årsmelding 2019 i pdf

3. Behandling av Regnskap for 2019

Njård Langrenn resultat 2019 i pdf

Njård Langrenn Balanse 2019 i pdf

4. Vedta Budsjett for 2020

Njård Langrenn Budsjett 2020 i pdf

5. Behandle eventuelt innkomne forslag

6. Foreta valg

  • Styremedlemmer i Njård Langrenn
  • Representant til styrerådet i Njård
  • Valgkomité


Med vennlig hilsen
Styret i Njård Langrenn


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline