Innkalling til Årlig møte i Njård Langrenn - NB! Endret dato

Postet av Njård - Langrenn den 29. Jan 2019

Innkalling til Årlig møte i Njård Langrenn

Tid: onsdag 27. februar 2019 kl 19.00

Sted: Møterommet i Njårdhallen (inn hovedinngangen, dør mellom Njårdkontoret og trapp)


For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforplktelsene, jfr NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr NIFs lov § 2-9. Det Årlige Møtet skal bl.a. behandle Njårds Langrenns årsberetning og regnskap for 2018, foreta valg av nytt styre og komiteer og vedta budsjett for 2019.  Ønsker du å fremme forslag for behandling på det årlige møtet, må forslaget fremmes for langrennstyret senest 10. februar. Alle saksdokumenter vil være tilgjengelige på denne nettsiden så snart som mulig, og i god tid før det årlige møtet. Vi ønsker alle medlemmer velkommen på det årlige møtet!

Vi trenger flere styremedlemmer! Har du lyst og tid til å bidra, vil vi gjerne at du tar kontakt med Valgkomiteen: thomas.jenssen@accenture.com eller anneglomnesrudi@hotmail.com.

Det er morsomt og givende å bidra i styrearbeidet!

Agenda:

1. Konstituering 

Godkjennelse av innkalling og saksliste - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Godkjennelse av Årsmelding 2018 

Her er link til Årsmelding 2018 og Utfyllende årsberetning 2018 

3. Behandling av Regnskap for 2018

Her kommer link til Regnskap for 2018 

Her kommer link til Balanse 31.12.2018 

4. Vedta Budsjett for 2019

Her kommer link til Budsjett for 2019

5. Behandle eventuelt innkomne forslag

6. Foreta valg

- Styremedlemmer i Njård Langrenn

- Respresentant til styrerådet i Njård

- Valgkomité


Med vennlig hilsen Styret i Njård Langrenn
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline