Treningsavgift

For å trene og konkurrere i Njård Langrenn, må du både melde deg inn i klubben og betale treningsavgift. 

 
Mitt medlemskap/Bli medlem 

Under fanen "Min Kalender" får du opp alle betalingsalternativer i Langrenn. Lenker til betaling av hver gruppes treningsavgift ligger også på

  • den enkelte gruppes websider 
  • gruppens Facebook eller Spond gruppe

Ta kontakt på langrenn@njaard.no om du har noen spørsmål eller problemer med påmelding.


MedlemskapPris 2021
Under 25 år 400kr
Over 25 år 650 kr
Familiemedlemskap800 kr
Støttemedlemskap100 kr


Treningsavgift

Treningsavgiften er differensiert etter alder på utøverne og skal betales ved oppstart av sesongen.

Avgiften dekker blant annet:

  • utgifter til utstyr og trenere
  • støtte til utøvere i forbindelse med samlinger etc
  • sosiale arrangementer
  • rennavgift for de fleste renn på terminlisten i nærområdet


Grupper/Årsklasser Pris 2020-2021
7-8 år (født 2014-13)1700 kr 
9-10 år (født 2012-11)3 000 kr
11-14 år (født 2010-2007)
15-16 år (HL) (2006 og 2005)
(delt i to terminer)
Redusert avgift dersom trening kun to dager per uke
6 700 kr
Junior (2004-2001): 
(delt i to terminer)
Redusert pris dersom trening kun to dager per uke
7 000 kr
Team Kollen
tilleggstilbud for juniorer, samarbeid med alle Oslo-klubber
3 500 kr
Senior
ikke treningsopplegg sesongen 2020-21

Turrenn2 000 kr