Junior

Juniorgruppen i Njård trener tre ganger i uken, i tillegg til samlinger. 

Mandag kl 18.30 - 20.00

Tirsdag kl 18.30 - 20.00

Torsdag kl 18.30 - 20.00

Enkelte treninger er med andre nærklubber.

Fortløpende informasjon legges ut på gruppens Facebook-side, Njård Junior.
Viktige datoer høsten 2019

31. august- 1. september
Njård samling
3. september Sørkedalsløpet + Lyn rulleskicup
14. septemberBarmarksamling med kretsen
19. septemberLyn rulleskicup
13. oktoberrulleskisamling med kretsen
18.-20 oktoberNjårdmessa
26.-27 oktoberNjårdsamling
23.-24. novemberNjårdsamling
13.-15 desember familiesamling IllsetraOppmann: Thomas Jenssen

Email: thomas.jenssen@accenture.com

Mob: 41542446


Hovedtrenere:
Joachim Jacobsen

Email: consulting.jacobsen@gmail.com

Harald Wright

Levert av IdrettenOnline