Langrenn for ungdom


Våre ungdomsgrupper er fra 13 år og oppover. Gruppene har trening to ganger i uken (tirsdag/torsdag). Det er skitrening når det er snø, og barmark/rulleski resten av året.

Vi har i tillegg ekstra tilbud for dem som går aktivt renn og ønsker å trene mer. Dette er Renngruppen 13 år (2008), Renngruppen 14 år (2007) og Satsingsgruppen. Disse trener organisert en dag ekstra i uken (mandager) og har samlinger gjennom året. Les mer om gruppene under egne menypunkt.

Treningen i Njård Langrenn følger Utviklingstrappa til Norges Skiforbund: Les her


Gutter 13 år som deltok på Ungdommen Holmenkollrenn i 2020.