Langrenn for barn

Vi har fokus på å skape et godt miljø for alle barn som er glade i å gå på ski, uansett ferdigheter og ambisjoner. Vi har ingen spesielle krav til ferdigheter for de yngste barna som begynner på trening.

Treningen følger Utviklingstrappa til Norges Skiforbund.

For de yngste barna er det viktigste med skiglede. Langrenn kan man ha glede av hele livet, og det er viktig med gode opplevelser i ung alder. Treningen for de yngste i Njård Langrenn er preget av lek og morsomme øvelser slik at man får god balanse og behersker grunnleggende teknikk. I de yngste gruppene bruker vi ungdomstrenere, supplert av ivrige foreldre som hjelpere og oppmenn.


Har du lyst til å bidra som oppmann, foreldretrener eller ungdomstrener? Meld fra til oppmann for gruppen eller til styreleder Fredrik Stray, mob: 951 43 148.

Når det ikke er snø, har vi barmarkstrening. Alle barn som ønsker det, får også prøve seg på rulleski.