UH-gruppa 13-14 år (2009-2010)

Det er i år ingen løpere fra 2009-årgangen i Njård. Løperne som er født i 2010, trener sammen med 2011-årgangen. 


Ønsker du å begynne i Njård? Ta kontakt med sportslig leder/hovedtrener Sondre Bollum (tlf. 971 76 568 / sondrebollum@hklab.no)