8 år (2011) - Barn som skal opp i 2. klasse høsten 2018, dvs fyller 8 år i løpet av 2019

Vi ønsker velkommen til denne gruppen høsten 2018! Dette er den yngste gruppen i Njård Langrenn.  

Treningene starter opp med barmarkstrening etter høstferien. 

Vi trener torsdager kl 18.30 - 20.00. Før snøen kommer trener vi barmark. Da er vi halve tiden ute og halve tiden i gymsalen på Persbråten Skole. I skisesongen trener vi vanligvis ved Øvresetertjern (eller der vi finner snø i nærheten).

Oppmann for gruppen er foreløpig Margrethe Buskerud Christoffersen. Hun er også oppmann for en annen gruppe, så vi håper en annen forelder melder seg til denne hyggelige jobben.

De yngste gruppene har stort sett foreldretrenere. Alle foreldre er velkommen på treningene. 

Treningsavgiften er kr 1.700 for hele sesongen 2018-19 (dvs hele året).

Vel møtt til trening høsten 2018! 

Oppmann:

Margrethe Buskerud Christoffersen

m.b.christoffersen@jus.uio.no

Mobil: 91864768
Powered by: Bloc